Curso PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMINISTRACIÓN SANITARIA

P.S.G.

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN E CARREIRA PROFESIONAL

40 horas
Categoría: Cursos Específicos
Inicio: 22-04-2021
Fin: 10-05-2021
Precio: 50 €