ACTUACIÓN CON PACIENTES E FAMILIARES EN SITUACIÓNS DE CRISE E/OU EMERXENCIA SANITARIA

45 horas
Categoría: TODAS LAS CATEGORÍAS CON ATENCIÓN DIRECTA AL PACIE
Inicio: 15-09-2020
Fin: 29-07-2020
Precio: 35 €
Categoría:TODAS LAS CATEGORÍAS CON ATENCIÓN DIRECTA AL PACIE
Inicio: 24-07-2020
Fin: 24-08-2020
Precio: 30 €