ACTUACIÓN CON PACIENTES E FAMILIARES EN SITUACIÓNS DE CRISE E/OU EMERXENCIA SANITARIA

45 horas
Categoría: TODAS LAS CATEGORÍAS CON ATENCIÓN DIRECTA AL PACIE
Inicio: 06-04-2020
Fin: 30-04-2020
Precio: 55 €