FARMACOLOXÍA PARA O PERSOAL DE ENFERMERÍA. FÁRMACOS MÁIS USADOS E ADMINISTRACIÓN DOS MESMOS.

40 horas
PENDENTE DE ACREDITACIÓN
Categoría: Cursos Farmacoloxía
Inicio: 25-11-2019
Fin: 19-12-2019
Prezo: 60 €