CURSO: ACTUALIZACIÓN DE COÑECEMENTOS EN LEXISLACIÓN BÁSICA SANITARIA

P.S.X

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL. Certificado baremable inmediato: tan pronto finalizas o curso, xa podes imprimilo.

40 horas
Categoría: Cursos Específicos
Inicio: 07-12-2022
Fin: 21-12-2022
Prezo: 50 €
Afiliados CIG: 25.00 €