Novidades

35 horas

INTRODUCCIÓN ÁS ENFERMIDADES DO SISTEMA NERVIOSO. DEMENCIAS

+ info

35 horas

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E VIOLENCIA DE XÉNERO

+ info

60 horas

COIDADOS NAS ALTERACIÓNS E NO DETERIORO FÍSICO DO ENVELLECEMENTO: ALZHEIMER E OUTRAS PATOLOXÍAS

+ info

30 horas

COIDADOS PSICOLÓXICOS E COMUNICACIÓN CO/A PACIENTE CON ALZHEIMER

+ info

40 horas

PRIMEIROS AUXILIOS PSICOLÓXICOS

+ info

45 horas

ACTUACIÓN CON PACIENTES E FAMILIARES EN SITUACIÓNS DE CRISE E/OU EMERXENCIA SANITARIA

+ info