Novidades

12.20 créditos CFC  80 horas

ATENCIÓN ENFERMOS DE ALZHÉIMER

Unha vez retamato o curso, o/a alumno/a deberá estar capacitado para realizar, de forma autónoma e responsable, as atencións primarias necesarias aos enfermos de Alzheimer e outas Demencias similares...

+ info

10.30 créditos CFC  60 horas

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA

Realizar eficazmente a comunicación como ferramenta de traballo do Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermeria, dende a entrevista clínica ata á resolución de conflitos mediante un proceso de comunicación terapéutica eficaz e correcta...

+ info

5.50 créditos CFC  30 horas

ENFERMERÍA ONCOLÓXICA

Preparar o alumnado para traballar con pacientes oncolóxicos, procurando así mellorar a súa calidade de vida...

+ info

3.00 créditos CFC  20 horas

ATENCIÓN NO EMBARAZO E PUERPERIO

Ofrecer as/aos profesionais implicados nos procesos de embarazo e puerperio, as pautas para unha atención de calidade as mulleres durante o embarazo e, posteriormente, o parto...

+ info

3.00 créditos CFC  20 horas

VALORACIÓN E MANEXO DA DOR INFANTIL

Unha vez rematado o curso, o/a alumno/a deberá estar capacitado para aminorar a dor nos nenos/as que teñan algunha dolencia; mediante os métodos farmacolóxicos e outros que no no son...

+ info

6.80 créditos CFC  50 horas

PSICOPATOLOXÍAS INFANTÍS

+ info