CURSO: ATENCIÓN A PACIENTES AFECTADOS/AS POR COVID. IMPACTO PSICOLÓXICO

MÓDULOS TRANSVERSAIS

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL

40 horas
Categoría: TODAS AS CATEGORÍAS CO ATENCIÓN DIRECTA Ó PACIENTE
Inicio: 07-07-2022
Fin: 22-07-2022
Prezo: 50 €
Afiliados CIG: 25.00 €