CURSO: ATENCIÓN A PACIENTES AFECTADOS/AS POR COVID. IMPACTO PSICOLÓXICO

PERSOAL ADMINISTRATIVO

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL. Certificado baremable inmediato: tan pronto finalizas o curso, xa podes imprimilo.

40 horas
Categoría: Cursos Transversais
Inicio: 19-12-2022
Fin: 02-01-2023
Prezo: 0 €
Afiliados CIG: 25.00 €