CURSO: DOBRE CURSO: IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E VIOLENCIA DE XÉNERO + XÉNERO E SAÚDE

TRABALLADOR/A SOCIAL

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL. Certificado baremable inmediato: tan pronto finalizas o curso, xa podes imprimilo.

80 horas
Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL
Inicio: 06-12-2022
Fin: 30-12-2022
Prezo: 82 €
Afiliados CIG: 46.00 €