CURSO: DOBRE CURSO: COÑECEMENTO E PREVENCIÓN DA OBESIDADE + SEGURIDADE ALIMENTARIA

PERSOAL DE COCIÑA

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL

70 horas
Categoría: Cursos dobres
Inicio: 01-09-2021
Fin: 30-09-2021
Prezo: 75 €
Afiliados CIG: 45.00 €