CURSO: PAQUETE CURSOS TRANSVERSAIS

TRABALLADOR/A SOCIAL

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL. Certificado baremable inmediato: tan pronto finalizas o curso, xa podes imprimilo.

175 horas
Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL
Inicio: 19-12-2022
Fin: 31-01-2023
Prezo: 150 €
Afiliados CIG: 96.00 €