CURSO: PROCESADO, ORGANIZACIÓN E LAVADO DA ROUPA EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

PERSOAL DE LAVANDERÍA

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL. Certificado baremable inmediato: tan pronto finalizas o curso, xa podes imprimilo.

40 horas
Categoría: Cursos específicos
Inicio: 07-09-2022
Fin: 23-09-2022
Prezo: 50 €
Afiliados CIG: 25.00 €