CURSO: MANEXO DA ROUPA HOSPITALARIA PARA EVITAR A TRANSMISIÓN DE INFECCIÓNS

PERSOAL DE LAVANDERÍA

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL.. Certificado baremable inmediato: tan pronto finalizas o curso, xa podes imprimilo.

35 horas
Categoría: Cursos específicos
Inicio: 30-09-2022
Fin: 13-10-2022
Prezo: 50 €
Afiliados CIG: 25.00 €