CURSO: PROCESADO, ORGANIZACIÓN, LAVADO E COSTURA DE ROUPA EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

COSTUREIROS/AS

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL. Certificado baremable inmediato: tan pronto finalizas o curso, xa podes imprimilo.

40 horas
Categoría: Cursos específicos
Inicio: 05-09-2022
Fin: 19-09-2022
Prezo: 50 €
Afiliados CIG: 25.00 €