CURSO: LOTE CURSOS TRANSVERSAIS

TRABALLADOR/A SOCIAL

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL. Certificado baremable inmediato: tan pronto finalizas o curso, xa podes imprimilo.

270 horas
Categoría: TRABALLADOR/A SOCIAL
Inicio: 05-12-2022
Fin: 12-01-2023
Prezo: 215 €
Afiliados CIG: 130.00 €