CURSO: ACOSO, ACOSO SEXUAL E ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DESDE O ÁMBITO SANITARIO

CELADORES/AS

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL. CERTIFICADO INMEDIATO: PODERÁ IMPRIMILO NA DATO OFICIAL DE FINALIZACIÓN DO CURSO

60 horas
Categoría: Cursos Transversais
Inicio: 12-08-2023
Fin: 25-08-2023
Prezo: 50 €
Afiliados CIG: 25,00 €