CURSO: ACOSO, ACOSO SEXUAL E ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DESDE O ÁMBITO SANITARIO

CURSOS TRANSVERSAIS

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL. CERTIFICADO INMEDIATO: PODERÁ IMPRIMILO NA DATO OFICIAL DE FINALIZACIÓN DO CURSO

60 horas
Categoría: TODAS AS CATEGORÍAS CO ATENCIÓN DIRECTA Ó PACIENTE
Inicio: 26-06-2024
Fin: 10-07-2024
Prezo: 50 €
Afiliados CIG: 25,00 €
Afiliados CIG en oferta: 23,75