HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN COS/AS USUARIOS/AS EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

50 horas
Categoría: TODAS AS CATEGORÍAS
Inicio: 12-08-2020
Fin: 10-09-2020
Prezo: 30 €