FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NO SERVIZO DE URXENCIAS E EMERXENCIAS

35 horas
Categoría: CELADORES/AS
Inicio: 14-09-2020
Fin: 25-07-2020
Prezo: 35 €
Categoría:CELADORES/AS
Inicio: 15-07-2020
Fin: 10-08-2020
Prezo: 30 €