ACTUACIÓN CON USUARIOS/AS VIOLENTOS/AS E/OU AGRESIVOS/AS

40 horas
Categoría: TODAS AS CATEGORÍAS CO ATENCIÓN DIRECTA Ó PACIENTE
Inicio: 09-07-2020
Fin: 30-07-2020
Prezo: 30 €