ACTUACIÓN CON PACIENTES E FAMILIARES EN SITUACIÓNS DE CRISE E/OU EMERXENCIA SANITARIA

45 horas
Categoría: TODAS AS CATEGORÍAS CO ATENCIÓN DIRECTA Ó PACIENTE
Inicio: 15-09-2020
Fin: 29-09-2020
Prezo: 35 €
Categoría:TODAS AS CATEGORÍAS CO ATENCIÓN DIRECTA Ó PACIENTE
Inicio: 24-07-2020
Fin: 24-08-2020
Prezo: 30 €