CURSO: PRIMEIROS AUXILIOS PSICOLÓXICOS

PERSOAL ADMINISTRATIVO

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL. Certificado baremable inmediato: tan pronto finalizas o curso, xa podes imprimilo.

40 horas
Categoría: Cursos Transversais
Inicio: 15-12-2022
Fin: 29-12-2022
Prezo: 50 €
Afiliados CIG: 25.00 €