CURSO: RESOLUCIÓN DE CONFLITOS E SITUACIÓNS VIOLENTAS

PSICÓLOGOS/AS

BAREMABLE PARA OPOSICIÓNS, LISTAS DE CONTRATACIÓN, CONCURSO DE TRASLADOS E CARREIRA PROFESIONAL

40 horas
Categoría: Cursos Transversais
Inicio: 20-07-2022
Fin: 03-08-2022
Prezo: 50 €
Afiliados CIG: 25.00 €