MELLORA DO PROCESO DE COMUNICACIÓN CON PACIENTES CON DISCAPACIDADES PSÍQUICAS

35 horas
Categoría: TODAS AS CATEGORÍAS CO ATENCIÓN DIRECTA Ó PACIENTE
Inicio: 02-11-2020
Fin: 30-11-2020
Prezo: 40 €