HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN COS/AS USUARIOS/AS EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

50 horas
Categoría: TODAS AS CATEGORÍAS
Inicio: 12-12-2019
Fin: 08-01-2020
Prezo: 60 €