HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN COS/AS USUARIOS/AS EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

50 horas
Categoría: TODAS AS CATEGORÍAS
Inicio: 13-04-2020
Fin: 11-05-2020
Prezo: 60 €