ENFERMERÍA ONCOLÓXICA

5.5 créditos CFC  30 horas
PENDENTE DE ACREDITACIÓN
Categoría: Cursos Oncoloxía
Inicio: 30-03-2020
Fin: 08-05-2020
Prezo: 60 €