Cursos CIG Saúde

TÉCNICOS (14)TERAPEUTAS OCUPACIONAIS (24)TRABALLADOR/A SOCIAL (25)

CONCEPTOS BÁSICOS DE SAÚDE LABORAL PARA CELADORES/AS

Prazas dispoñibles Novidade
40 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A EN PLANTA: MOBILIZACIÓN E TRASLADO DE PACIENTES

Prazas dispoñibles
40 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NA UNIDADE DE COIDADOS INTENSIVOS

Prazas dispoñibles
45 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A NO SERVIZO DE URXENCIAS E EMERXENCIAS

Prazas dispoñibles
35 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

FUNCIÓNS DO/A CELADOR/A EN QUIRÓFANO

Prazas dispoñibles
35 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00