Cursos CIG Saúde

TÉCNICOS (15)TERAPEUTAS OCUPACIONAIS (28)TRABALLADOR/A SOCIAL (29)

CONFIDENCIALIDADE E SEGURIDADE DA INFORMACIÓN SANITARIA

Prazas dispoñibles Novidade
45 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

PREVENCIÓN E ACTUACIÓN FRONTE A AGRESIÓNS NAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS

Prazas dispoñibles Novidade
40 horas
45.00
Afiliados CIG: 25.00

PAQUETE CURSOS TRANSVERSAIS

Prazas dispoñibles
175 horas
150.00
Afiliados CIG: 96.00

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Prazas dispoñibles Novidade
50 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E VIOLENCIA DE XÉNERO

Prazas dispoñibles
35 horas
45.00
Afiliados CIG: 25.00