Cursos CIG Saúde

TÉCNICOS (15)TERAPEUTAS OCUPACIONAIS (28)TRABALLADOR/A SOCIAL (29)

LOTE PERSOALIZADO

Prazas dispoñibles Novidade
200.00
Afiliados CIG: 99.00

COMUNICACIÓN DO/A TCAE CON PACIENTES E FAMILIARES. XESTIÓN DE QUEIXAS

Prazas dispoñibles Novidade
50 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

ATENCIÓN AO/Á PACIENTE. HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN

Prazas dispoñibles Novidade
50 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

CONFIDENCIALIDADE E SEGURIDADE DA INFORMACIÓN SANITARIA

Prazas dispoñibles Novidade
45 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

PREVENCIÓN E ACTUACIÓN FRONTE A AGRESIÓNS NAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS

Prazas dispoñibles Novidade
40 horas
45.00
Afiliados CIG: 25.00