Cursos CIG Saúde

FUNCIÓNS ESPECÍFICAS NA ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Prazas dispoñibles Novidade
270 horas
222,00 210,90
Afiliados CIG: 166,00 157,70

FUNCIÓNS ADMINISTRATIVAS

Prazas dispoñibles Novidade
120 horas
135,00 128,25
Afiliados CIG: 70,00 66,50