Cursos CIG Saúde

TÉCNICOS (16)TERAPEUTAS OCUPACIONAIS (29)TRABALLADOR/A SOCIAL (30)

ATENCIÓN AO/Á PACIENTE. HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN

Prazas dispoñibles Novidade
50 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

CONFIDENCIALIDADE E SEGURIDADE DA INFORMACIÓN SANITARIA

Prazas dispoñibles Novidade
45 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

PREVENCIÓN E ACTUACIÓN FRONTE A AGRESIÓNS NAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS

Prazas dispoñibles Novidade
40 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Prazas dispoñibles Novidade
50 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00