Cursos CIG Saúde

TÉCNICOS (16)TERAPEUTAS OCUPACIONAIS (29)TRABALLADOR/A SOCIAL (30)

CONCEPTOS BÁSICOS DE SAÚDE LABORAL PARA PERSOAL ADMINISTRATIVO

Prazas dispoñibles Novidade
40 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

CONCEPTOS BÁSICOS DE SAÚDE LABORAL PARA CELADORES/AS

Finalizado Novidade
40 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

LOTE CURSOS TRANSVERSAIS

Prazas dispoñibles Novidade
270 horas
220.00
Afiliados CIG: 145.00

PROCESADO, ORGANIZACIÓN, LAVADO E COSTURA DE ROUPA EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

Prazas dispoñibles
40 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00

MANEXO DA ROUPA HOSPITALARIA PARA EVITAR A TRANSMISIÓN DE INFECCIÓNS

Prazas dispoñibles Novidade
35 horas
50.00
Afiliados CIG: 25.00