Cursos CIG Saúde

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Prazas dispoñibles Novidade
50 horas
50,00 47,50
Afiliados CIG: 25,00 23,75

RESOLUCIÓN DE CONFLITOS E SITUACIÓNS VIOLENTAS

Prazas dispoñibles
40 horas
50,00 47,50
Afiliados CIG: 25,00 23,75

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E VIOLENCIA DE XÉNERO

Prazas dispoñibles
35 horas
50,00 47,50
Afiliados CIG: 25,00 23,75

COIDADOS PSICOLÓXICOS E COMUNICACIÓN CO/A PACIENTE CON ALZHEIMER

Prazas dispoñibles
30 horas
50,00 47,50
Afiliados CIG: 25,00 23,75

PRIMEIROS AUXILIOS PSICOLÓXICOS

Prazas dispoñibles
40 horas
50,00 47,50
Afiliados CIG: 25,00 23,75